Frank-Ivo van Damme

Frank-Ivo van Damme is in 1932 in Merksem (België) geboren. Hij heeft gestudeerd aan de Koninklijke Academi voor Beeldende Kunsten in Antwerpen.

Van Damme werd wereldwijd bekend voor zijn grafische kunsten, maar bovenal voor zijn exlibrissen in houtsnede of kopergravure. Veel van zijn hout- en kopergravures zijn erotisch getint en zeer in trek bij de verzamelaars. Zijn interesse in wereldliteratuur kan men terugvinden in zijn werken, dit geldt evenzo voor de Griekse en Romeinse mythologie. Van Damme zoekt naar een evenwicht tussen zijn werk en bijbehorende teksten die het werk ondersteunen.